Roels Osteopaten
 

Veelgestelde vragen

U bent hier: Veelgestelde vragen

Terugbetaling?

Als erkende osteopaten kunnen we u een forfaitaire terugbetaling door de meeste ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen garanderen. Het aantal terugbetaalde behandelingen varieert tussen 5 à 12 sessies per persoon/per jaar. Na een hospitalisatie voorzien de meeste hospitalisatieverzekeringen een terugbetaling voor behandelingen gedurende de eerste maand voor en de eerste 3 maanden na de hospitalisatie. Voor de exacte informatie hieromtrent, neemt u best contact op met uw ziekteverzekeringsmaatschappij.

Doktersvoorschrift?

Om een afspraak te maken en voor de terugbetaling van uw behandeling is een doktersvoorschrift niet noodzakelijk. Tevens willen we er u op wijzen dat een osteopaat geen vervanger is van de huisarts of een geneesheer- specialist. Indien nodig verwijzen wij u graag door. Wij ondersteunen een goede samenwerking met uw behandelende arts.

Wat betekent D.O. en M.Sc. Ost?

D.O.

D.O. staat voor "diploma in de osteopathie". Een D.O. wordt door een academie of beroepsvereniging toegekend aan osteopaten die een volwaardige opleiding succesvol hebben afgerond.
Frank heeft (als kinesitherapeut) na een zesjarige deeltijdse studie aan de Franse osteopathieschool I.W.G.S. en na het voorstellen van zijn eindwerk zijn D.O.-titel verkregen van de Belgische vereniging voor osteopathie (BVO).

M.Sc. Ost

M.Sc.Ost staat voor Masters of Science in Osteopathie. Het gaat hier om een academische kwalificatie. Deze titel wordt door een universiteit verleend.
Thomas heeft na een zesjarige opleiding aan de ULB (Université Libre de Bruxelles) een Master na Master in de osteopathie behaald. Hiermee behoort hij tot de eerste generatie osteopaten die in het kader van een Europese universiteit voltijds werden opgeleid.

Wettelijke regeling?

Op 29 april 1999 werd de zogenaamde "wet Colla" op de niet-conventionele geneeswijzen door het federaal parlement goedgekeurd. Volgens deze wet moeten de beoefenaars van vier niet-conventionele geneeswijzen, te weten osteopathie, homeopathie, acupunctuur en chiropraxie geregistreerd worden. Alvorens deze wet volledig van toepassing kan zijn, dienen eerst nog de zogenaamde uitvoeringsbesluiten te worden opgemaakt. Na een lange periode van non-activiteit in de regering, zijn de besprekingen hieromtrent momenteel opnieuw volop aan de gang.

Wordt gemanipuleerd & wat is een manipulatie?

Wij werken overwegend met zachte technieken. Afhankelijk van de klacht en van de patiënt worden soms manipulaties aangewend. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de patiënt. De osteopatische manipulatie is pijnvrij en van heel korte duur. Tijdens een dergelijke correctie hoort/voelt de patiënt wel eens een knappend of "krakend" geluid. Dit geluid ontstaat door het ontsnappen van luchtbelletjes die zich in het betrokken gewricht bevinden. Dit fenomeen heeft als gevolg dat het gewrichtssmeer (synovia) opnieuw beter functioneert en dat het behandelde gewricht zich vrijer kan bewegen.

Doet het plaatsen van naalden pijn?

We gebruiken steriel verpakte (single-use) naalden waarvan de diameter varieert tussen 0,15 en 0,25 millimeter. Afhankelijk van het punt waar de naald wordt geplaatst, geeft het inbrengen van de naaldjes weinig tot geen pijn. Op het ogenblik waarop de naald door de huid heen gaat –wat slechts een fractie van een seconde duurt- kan een lichte pijngewaarwording optreden. Nadat de naaldjes werden geplaatst, laten we ze gedurende een bepaalde tijd (15 à 20 minuten) inwerken. Tussenin controleren we regelmatig hoe de naalden reageren. Deze fase is volledig pijnloos.

Hoe vaak moet behandeld worden?

Afhankelijk van de klacht zijn één tot meerdere behandelingen noodzakelijk. Voor acute (recente) klachten volstaan meestal 1 tot 4 behandelingen . Voor chronische (reeds langere tijd aanwezig) klachten wordt het aantal behandelingen bepaald in functie van de ernst en de evolutie van het probleem.

Toon achtergrond volledig
 

Osteo + Acu

Meer info osteo+acu